20190317

Zarząd Fundacji w roku 2018 odbył cztery posiedzenia:
• 15 marca,
• 28 maja,
• 5 sierpnia,
• 11 września.
Posiedzenia Zarządu poświęcone były przygotowaniu sprawozdań merytorycznych i finansowych, podejmowaniu uchwał w sprawie finansowania i dofinansowywania zadań związanych z pracami konserwatorskimi w Głogóweckiej Kolegiacie oraz innych zabytkach parafialnych, planowaniu bieżących działań dotyczących propagowania celów Fundacji oraz gromadzenia środków finansowych na realizację jej zadań statutowych.
Fundacja uczestniczyła w organizacji Festynu Parafialnego w dniu 31 maja, wydała kalendarz na rok 2019, przeprowadziła akcję promocyjną w prasie lokalnej. Warto podkreślić, że całość gromadzonych środków jest przekazywana na realizację celów statutowych. Wszystkie działania związane z funkcjonowaniem Fundacji są wykonywane nieodpłatnie przez członków Zarządu i osoby wspierające naszą działalność.

W roku 2018 Fundacja dofinansowała:
wykonanie prac konserwatorskich w kaplicy św. Józefa w kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła w kwocie 35 000,00 zł.

KRS s

Odpis podatkowy: porównanie 2016 i 217

 

Lp.

 

Urząd skarbowy

2016

2017

Liczba podatników

Kwota

Liczba podatników

Kwota

1

Prudnik

481

27809,8

614

29414,6

2

Kędzierzyn - Koźle

13

591,8

16

715,6

3

Wrocław

10

532,6

4

1080,9

4

Gdańsk

1

432,5

1

18,4

5

Krapkowice

22

390,3

18

482,4

6

Kraków

2

239,1

2

283,25

7

Zabrze

3

89,8

3

103,1

8

Tarnowskie Góry

1

79,3

1

101,4

9

Głubczyce

5

65,4

1

11,6

10

Rybnik

1

61

0

0

11

Gliwice

1

59,9

1

92,8

12

Kluczbork

3

46,8

3

35,9

13

Nysa

2

45,2

3

77

14

Opole

3

26,9

5

322

15

Warszawa

1

21,6

1

23,4

16

Strzelce Opolskie

1

11,3

1

13,4

17

Zawiercie

0

0

1

10,4

Razem

550

30503,30

675

32786,15

Stan konta na 1 sierpnia 2018 r.: 32786,15 (kwota 1% odpisu) + 6765,63 (środki pozostałe z 2017 r.) = 39551,78 zł

IMG 0079

Fundacja Glogovia uczestniczyła w organizacji Festynu Parafialnego w dniu 15 czerwca 2017 r., a także w uroczystości wręczenia statuetek św. Bartłomieja Marszałkowi Województwa Opolskiego Panu Andrzejowi Bule oraz Prezesowi Banku Spółdzielczego w Głogówku ani Sybilli Strzała, która odbyła się 6 września 2017r.

Fundacja sfinansowała:

Renowację dwóch okien witrażowych w zachodniej części kościoła parafialnego pw. św. Bartłomieja Apostoła w kwocie 20 024,00 zł .

Fundacja dofinansowała:

wykonanie prac konserwatorskich w południowej nawie bocznej kościoła parafialnego pw. św. Bartłomieja Apostoła w kwocie 30 000,00 zł

 

Statuetka 2017

W dniu 6 września 2017 r., Zarząd Fundacji Glogovia wręczył kolejne statuetki św. Bartłomieja Apostoła „za szczególne zasługi dla zachowania, ochrony i restauracji zabytków sakralnych Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku”. W bieżącym roku statuetki otrzymali:

  • Marszałek Województwa Opolskiego Pan Andrzej Buła
  • Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku Pani Sybilla Strzała

Samorząd województwa opolskiego od 2006 r. wspiera realizację celów, dla realizacji, których Fundacja Glogovia została powołana, mianowicie: „zachowanie obiektów sakralnych Parafii Głogówek w możliwie najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń”. Bardzo się cieszymy, że władze samorządowe widzą potrzebę zachowania tego dziedzictwa, które jest nie tylko dziedzictwem kulturowym lecz również duchowym. Świątynie bowiem są centrami rozwoju duchowego mieszkańców, uświęcone przez stulecia modlitw tysięcy ludzi, którzy w ich murach szukają ratunku, pocieszenia, siły i natchnienia do dobrego i pięknego życia. Jesteśmy wdzięczni za to wsparcie, wyrażamy Panu Marszałkowi słowa uznania i podziękowania.

Bank Spółdzielczy w Głogówku jest instytucją finansową, która na trwale związała się z Gminą Głogówek. Oprócz działalności ściśle bankowej wspiera również różne inicjatywy kulturalne czy charytatywne. Bardzo się cieszymy, że od szeregu lat możemy liczyć na Państwa pomoc. Szczególne wyrazy szacunku    i wdzięczności kierujemy pod adresem Pani Prezes. Dzięki Pani zaangażowaniu mogliśmy skuteczniej realizować cele Fundacji Glogovia. Ta wspaniale odnowiona świątynia wiele zawdzięcza Państwa wsparciu. Chcemy dzisiaj złożyć Pani wyrazy szacunku i serdeczne podziękowania.

 20160927 103711

Fundacja Glogovia od 12 lat realizuje swoje cele statutowe - a w szczególności najważniejszy, jakim jest „zachowanie obiektów sakralnych parafii Głogówek, w jak najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń” - dzięki ofiarodawcom indywidualnymi instytucjonalnym. Głównym źródłem dochodów Fundacji jest 1%. odpis podatkowy. Za rok 2015, z tytułu tego odpisu od 390 podatników, na konto Fundacji wpłynęło łącznie 15155,10 zł. Darczyńcy to w zdecydowanej większości mieszkańcy naszej gminy (Urząd Skarbowy Prudnik – 347. ofiarodawców). Otrzymaliśmy również wpłaty od osób z rejonów innych urzędów skarbowych, takich jak: Gdańsk, Głubczyce, Kędzierzyn – Koźle, Kluczbork, Krapkowice, Kraków, Nysa, Opole, Strzelce Opolskie, Trzebnica, Wrocław, Zabrze. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne podziękowania i wyrazy szacunku za wsparcie jakiego nam udzielają. Chcemy również wyrazić naszą wdzięczność Bankowi Spółdzielczemu w Głogówku, który od szeregu lat przekazuje Fundacji Glogovia fundusze w formie darowizn.

W 2016 za pośrednictwem Fundacji Glogovia sfinansowano kompleksową konserwację okna witrażowego nad wejściem połudiowym i okienek latarni w kaplicy św. Józefa znajdującej się w kościele parafialnym pw. św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku. Przeprowadzono renowację elementów drewnianych, przeołowiono szkła witrażowe, ponownie osadzono je w ramie, pomalowano ramy, dokonano montażu i obróbki całości. Koszt prac wyniósł 30 700 zł.

Szanowni darczyńcy: Fundacja Glogovia może realizować społecznie akceptowalne cele jedynie dzięki wsparciu ofiarodawców indywidualnych instytucjonalnych. Jeszcze raz składamy wyrazy wdzięczności.

 DSC0274

Za rok 2014, z tytułu 1%. odpisu od 415 podatników, na konto Fundacji wpłynęło łącznie 32726,10 zł. Darczyńcami są w zdecydowanej większości mieszkańcy naszej gminy (Urząd Skarbowy Prudnik – 364. ofiarodawców). Otrzymaliśmy również wpłaty od osób z rejonów innych urzędów skarbowych, takich jak: Gdańsk, Głubczyce, Kędzierzyn – Koźle, Kluczbork, Krapkowice, Kraków, Legnica, Limanowa, Nysa, Opole, Oświęcim, Rybnik, Strzelce Opolskie, Tarnowskie Góry, Warszawa, Wrocław, Zabrze.

Fundacja Glogovia uchwałą z dnia 1 czerwca 2015 r. przeznaczył kwotę 20 500 zł na konserwację okna witrażowego w kaplicy  Św. Kandydy w  kościele parafialnym pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku.

Fundacja Glogovia uchwałą z dnia 22 września 2015 r. Zarząd postanowił udzielić Parafii pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku wsparcia finansowego w wysokości 60.000,00 zł  na prace konserwatorskie w kaplicy św. Kandydy w przęśle północnej nawy bocznej, w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku.

10 lat fundacji m

W niedzielę, 7 grudnia 2014 r. w sali widowiskowej MGOK odbyła się uroczysta gala podsumowująca dziesięcioletnią działalność Fundacji Glogovia. Wśród przybyłych gości byli m.in.: Poseł na Sejm RP Janina Okrągły, Prodziekan Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie dr Jarosław Adamowicz, oraz lokalni samorządowcy na czele z burmistrzem Głogówka Andrzejem Kałamarzem.
Pierwszym punktem spotkania było podsumowanie działalności fundacji w przeciągu dziesięciu lat istnienia, którego dokonał jej sekretarz – mecenas Zbigniew Łątka. Następnie odbył się wykład dra Jarosława Adamowicza z ASP w Krakowie, który przedstawił efekty prace konserwatorskich w kościele parafialnym.
Podczas gali wręczono statuetki św. Bartłomiej dla szczególnie zasłużonych w ratowaniu skarlanych zabytków Głogówka. Do grona lauretatów dołączyli Józef Barnert i Klaudiusz Janik. Na zakończenie zarząd Fundacji Glogovia podziękował wszystkim osobom, które wspierają działalność Fundacji i ratowanie parafialnych zabytków. Zwłaszcza wszystkim osobom i firmom, które przekazują 1% podatku. Fundacja w przeciągu 10 lat wydała 367 800,00 zł.

Fundacja Glogovia składa serdeczne podziękowania za przekazanie daru pieniężnego (1% podatku) na odnowę zabytków sakralnych Parafii Głogówek. W roku 2010 z tego tytułu na konto Fundacji wpłynęła kwota 34291,96 zł. Jednoprocentowy odpis przekazało 563 podatników z rejonów urzędów skarbowych w Prudniku, Krapkowicach, Opolu, Kluczborka i Głubczyc. Fundacja w bieżącym roku przekazała ponad 30000,00 zł na remont kościoła na Glinianej Górce. Do końca roku planujemy jeszcze wesprzeć finansowo; kwotą 55000,00 zł - renowację ambony w kościele parafialnym oraz wykonanie dokumentacji remontowej kościoła na cmentarzu. Dziękujemy również Ofiarodawcom z Niemiec, Bankowi Spółdzielczemu oraz Gminie Głogówek za środki pieniężne na konserwację i renowację zabytków. Dzięki ofiarności osób prywatnych i instytucji nasze cenne zabytki odzyskują swoją dawną świetność. Wszystkim, którzy przyczyniają się do realizacji naszych celów statutowych, wyrazy szacunku i wdzięczności składa Zarząd Fundacji Glogovia.

Andrzej Szała

Ks. Ryszard Kinder
Zbigniew ŁątkaFundacja Glogovia została powołana w 2004 roku w celu ratowania, zabezpieczenia i przekazania w miarę w najlepszym stanie zabytków Parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku. Miasto nazywane Perłą Oposlkiej Ziemi może poszcycić się nie tylko licznymi kościołami i kaplicami, ale ogromną ilością obiektów ruchomych, pośród których na szczególną uwagę zasługują elementy gotyckie i barokowe freski Sebastiniego.

Dogodne warunki naturalne i sąsiedztwo Bramy Morawskiej spowodowały, że osadnictwo na terenie dzisiejszego Głogówka rozwijało się prawdopodobnie już w okresie środkowego paleolitu (100-40 tys. lat p.n.e.).

Pierwsza wzmianka o Głogówku pochodzi z 1076 r. Swoją nazwę zawdzięcza miasto rosnącym tu niegdyś w dużej ilości krzewom głogu. W drugiej połowie XIII w. Głogówek otrzymał prawo czynszowe. Od końca tego wieku do 1532 r. miasto było we władaniu Piastów.

Z 1284 r. pochodzi pierwsza wzmianka o istnieniu parafii w Głogówku. W 1378 r. książę Henryk ufundował w mieście kolegiatę. W 1532 r. Głogówek przeszedł pod panowanie króla czeskiego Ferdynanda I, a w 1562 r. został wydzierżawiony Oppersdorffom, którzy w 1593 r. nabyli miasto na własność i władali nim do 1810 r.

Do góry