Streszczenie działalności Zarządu Fundacji Glogovia za rok 2020

W roku 2020 Zarząd Fundacji odbył 4 protokołowane zebrania:
• 12 marca – omówiono funkcjonowanie Fundacji w sytuacji związanej z pandemią COVID – 19 oraz stan finansów;
• 19 marca – Zarząd zatwierdził sprawozdanie finansowe oraz plan działania na rok 2020;
• 3 listopada – Zarząd podjął uchwałę w sprawie dofinansowania – w kwocie 30000,00 zł – prac konserwatorskich w zakresie przęsła zachodniego Kolegiaty z ołtarzem: Opłakiwanie Chrystusa;
• 9 grudnia – przyjęcie informacji o zakresie prac konserwatorskich w Kolegiacie finansowanych przez Fundację; omówienie sytuacji finansowej Fundacji oraz plan zamierzeń inwestycyjnych Parafii na rok 2021.

Fundacji.
Zarząd Fundacji Glogovia.
Ks. R. Kinder
Z. Łątka
A. Szała

Do góry