Streszczenie działalności Zarządu Fundacji Glogovia za rok 2021

W roku 2021 Zarząd Fundacji odbył 5 protokołowanych posiedzeń:
• 25 marca 2021 r. – przyjęcie sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2020 r. oraz omówienie działalności Fundacji w sytuacji związanej z pandemią COVID – 19.
• 20 września 2021 r. – informacja o środkach pieniężnych zebranych z tytułu 1% podatku dochodowego oraz o innych darowiznach; podjęcie uchwały o przekazaniu kwoty 30000 zł na dofinansowanie prac remontowo - konserwatorskich w kolegiacie pw. św. Bartłomieja Apostoła; omówienie zamierzeń Fundacji do końca 2021 r.
• 24 listopada 2021 r. – zaproszeni goście zapoznali Zarząd z inicjatywami społecznymi z zakresu kultury i edukacji na terenie gminy Głogówek; Zarząd rozpatrzył wstępnie wniosek o dokonanie zmian w Statucie Fundacji dotyczących poszerzenia jej celów i sposobów działania.
• 8 grudnia 2021 r. – przyjęcie projektu zmian w statucie Fundacji; przyjęcie wniosku o wystąpienie do Kurii Biskupiej w Opolu o aprobatę proponowanych zmian w Statucie; zobowiązano sekretarza Fundacji do przygotowania wniosku do Kurii Biskupiej w Opolu o aprobatę projektowanych zmian.
• 18 grudnia 2021 r. – w związku z zaaprobowaniem przez Kurię Biskupią w Opolu propozycji zmian w Statucie, Zarząd podjął uchwałę „O zmianie Statutu Fundacji Glogovia” w §8 dodano cel pod literą g „prowadzenie działalności i wspieranie inicjatyw dotyczących edukacji, kultury, sztuki i muzyki w szczególności religijnej”, stosownie do powyższego celu zmieniono treść §9 w zakresie realizacji zadań statutowych; równocześnie zobowiązano sekretarza Fundacji do złożenia wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowanie uchwalonych zmian.
Po zmianach w Statucie Fundacja nadal nie będzie prowadziła działalności gospodarczej.

Zarząd Fundacji Glogovia.
Ks. R. Kinder
Z. Łątka
A. Szała

new nike football boots 2012 2017 - 002 - Nike Air Max 270 ESS Ανδρικά Παπούτσια Γκρι / Λευκό DM2462 | nike shox agile for men sale in america today show - CQ4227 - Buy now Jordan AIR JORDAN XXXV - 004

Informacja o 1% podatku, który został przekazany Fundacji Glogovia za 2020 r i o darowiznach w 2021 r.

Z tytułu przekazania 1% podatku za 2020 r  na rzecz Fundacji Glogovia wpłynęła kwota 32387,10 zł. Dodatkowo dwoje Darczyńców przekazało Fundacji kwotę 450 zł na realizację celów statutowych i remont wieży. Cała kwota zostanie przeznaczona na dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych prowadzonych w naszej kolegiacie. Wyrażamy wyrazy szacunku i wdzięczność oraz serdecznie dziękujemy wszystkim Ofiarodawcom. Niech Bóg Wam błogosławi.

Zarząd Fundacji Glogovia.
Ks. R. Kinder
Z. Łątka
A. Szała

تسوق ماست اند هاربر السعودية أونلاين مع تخفيضات 25 - charles barkley nike shoes for sale cheap jordan , نمشي - 75% | Air Jordan Release Dates 2021 + 2022 Updated , IetpShops , nike new arrival for men japan today live full

Informacja o 1% podatku, który został przekazany Fundacji Glogovia za 2019 r.

Z tytułu przekazania 1% podatku na rzecz Fundacji Glogovia za 2019 r  wpłynęła kwota 25466,40 zł. Na tę kwotę składają się 17701,30 zł od 319 podatników, którzy wyrazili zgodę na przekazanie informacji o danych identyfikacyjnych, oraz 7765,10 zł od nie znanej liczby podatników, którzy nie wyrazili zgody na przekazanie tych informacji.  Cała kwota zostanie przekazana na dofinansowanie konserwacji w zakresie przęsła zachodniego naszej kolegiaty z ołtarzem: Opłakiwanie Chrystusa. Państwa społeczny wkład ma olbrzymie znaczenie przy pozyskiwaniu środków na prace konserwatorskie w ramach projektów kierowanych do różnego rodzaju instytucji przydzielających  fundusze. Wyrażamy wdzięczność i serdecznie dziękujemy wszystkim Ofiarodawcom zarówno tym z naszej gminy jaki i z terenów czasami  bardzo odległych od Głogówka. Niech Bóg Wam błogosławi.

Zarząd Fundacji Glogovia.
Ks. R. Kinder
Z. Łątka
A. Szała

JmksportShops , Chaussures, sacs et vêtements , Livraison Gratuite | nike weed sneakers for sale on ebay women
Do góry