Odpis podatkowy (1%): porównanie lat 2016, 2017, 2018

pKRS s

 

Lp.

 

Urząd skarbowy

2016

2017

2018

Liczba podatinków

Kwota

Liczba podatników

Kwota

Liczba podatników

Kwota

1

Gdańsk

1

432,5

1

18,4

0

0

2

Gliwice

1

59,9

1

92,8

1

81,2

3

Głubczyce

5

65,4

1

11,6

3

52,5

4

Kędzierzyn - Koźle

13

591,8

16

715,6

10

778

5

Kluczbork

3

46,8

3

35,9

3

47,3

6

Kraków

2

239,1

2

283,25

3

485,6

7

Krapkowice

22

390,3

18

482,4

16

1491,4

8

Nowy Sącz

0

0

0

0

1

11

9

Nysa

2

45,2

3

77

2

27,7

10

Olesno

0

0

0

0

3

37,7

11

Opole

3

26,9

5

322

6

249,5

12

Oświęcim

0

0

0

0

1

44,5

13

Prudnik

481

27809,8

614

29414,6

484

25940,3

14

Racibórz

0

0

0

0

2

40,5

15

Rybnik

1

61

0

0

1

70,60

16

Strzelce Opolskie

1

11,3

1

13,4

3

131,8

17

Tarnowskie Góry

1

79,3

1

101,4

0

0

18

Warszawa

1

21,6

1

23,4

2

51,8

19

Wrocław

10

532,6

4

1080,9

8

1300,8

20

Zabrze

3

89,8

3

103,1

1

42,3

21

Zawiercie

0

0

1

10,4

1

0,5

Razem

550

30503,30

675

32786,15

551

30885,00

Stan konta na 2 sierpnia 2019 r.: 30885,00 (kwota 1% odpisu) + 4540,28 (środki  z 2018 r.) + 160,00 (wpłata EDK) = 35585,28 zł

Zarząd Fundacji wyraża serdeczne podziękowania wszystkimn ofiarodawcom.

Streszczenie działalności merytorycznej Fundacji Glogovia w 2018 r.

20190317

Zarząd Fundacji w roku 2018 odbył cztery posiedzenia:
• 15 marca,
• 28 maja,
• 5 sierpnia,
• 11 września.
Posiedzenia Zarządu poświęcone były przygotowaniu sprawozdań merytorycznych i finansowych, podejmowaniu uchwał w sprawie finansowania i dofinansowywania zadań związanych z pracami konserwatorskimi w Głogóweckiej Kolegiacie oraz innych zabytkach parafialnych, planowaniu bieżących działań dotyczących propagowania celów Fundacji oraz gromadzenia środków finansowych na realizację jej zadań statutowych.
Fundacja uczestniczyła w organizacji Festynu Parafialnego w dniu 31 maja, wydała kalendarz na rok 2019, przeprowadziła akcję promocyjną w prasie lokalnej. Warto podkreślić, że całość gromadzonych środków jest przekazywana na realizację celów statutowych. Wszystkie działania związane z funkcjonowaniem Fundacji są wykonywane nieodpłatnie przez członków Zarządu i osoby wspierające naszą działalność.

W roku 2018 Fundacja dofinansowała:
wykonanie prac konserwatorskich w kaplicy św. Józefa w kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła w kwocie 35 000,00 zł.

Odpis podatkowy w roku 2017 w porównaniu z 2016 r.

KRS s

 

Lp.

 

Urząd skarbowy

2016

2017

Liczba podatników

Kwota

Liczba podatników

Kwota

1

Prudnik

481

27809,8

614

29414,6

2

Kędzierzyn - Koźle

13

591,8

16

715,6

3

Wrocław

10

532,6

4

1080,9

4

Gdańsk

1

432,5

1

18,4

5

Krapkowice

22

390,3

18

482,4

6

Kraków

2

239,1

2

283,25

7

Zabrze

3

89,8

3

103,1

8

Tarnowskie Góry

1

79,3

1

101,4

9

Głubczyce

5

65,4

1

11,6

10

Rybnik

1

61

0

0

11

Gliwice

1

59,9

1

92,8

12

Kluczbork

3

46,8

3

35,9

13

Nysa

2

45,2

3

77

14

Opole

3

26,9

5

322

15

Warszawa

1

21,6

1

23,4

16

Strzelce Opolskie

1

11,3

1

13,4

17

Zawiercie

0

0

1

10,4

Razem

550

30503,30

675

32786,15

Stan konta na 1 sierpnia 2018 r.: 32786,15 (kwota 1% odpisu) + 6765,63 (środki pozostałe z 2017 r.) = 39551,78 zł

Do góry