Zestawienie wydatków fundacji

 • W roku 2006  fundacja dofinansowała kwotą 1.200,00 zł instalacje monitoringu w kolegiacie pod wezwaniem św. Bartłomieja w Głogówku oraz wydatki na renowację kaplicy Oppersdorffów w kwocie 10 000,00 zł.

 • W roku 2007 roku fundacja przekazała dofinansowanie w kwocie 8 000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku na realizację projektu związanego z renowacją zabytków pt. Kompleksowe prace konserwatorskie prezbiterium w gotyckiej kolegiacie pw. św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku (malowidła ścienne i barokowy ołtarz główny powstałe w latach 1776-81)

 • W roku 2008 fundacja dofinansowała kwotą 50 000,00 zł renowację prezbiterium w kolegiacie pod wezwaniem św. Bartłomieja w Głogówku.

 • W roku 2009  fundacja dofinansowała renowację Kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja w Głogówku i kościoła na Glinianej Górce w wysokości 30 000,00 zł.

 • W roku 2010 fundacja dofinansowała Parafię pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku kwotą:

a) 32 153,11 zł

- na remont Kościoła NMP na Glinianej Górce,

- wykonanie opaski drenażowej z granitu wokół Kościoła,

- tynkowanie opaski cokoła,

b) 55 000,00 zł

- na renowację ambony w Kościele Parafialnym pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku kwotą 50  000,00 zł

- na sporządzenie dokumentacji do prac remontowo-konserwacyjnych przy Kościele Św. Krzyża na cmentarzu w Głogówku kwotą 5 000,00 zł.

 

 • W roku 2011  fundacja dofinansowała Parafię pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku kwotą : 50 000,00 zł na renowację nawy głównej kolegiaty św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku.

 • W roku 2012 ze środków Fundacji w wysokości 50 000,00 zostały przeprowadzone dalsze prace przy renowacji nawy głównej w kościele parafialnym. Została równieżwykonana usługa dekarsko-blacharska w Kościele na Glinianej Górce. Zdemontowano stare rynny i założono nowy system orynnowania i rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej.

 

 • W roku 2013 Fundacja przeznaczyła sumę 20 500,00 zł na remont Kościoła Parafialnego św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku. Z czego kwota 7 500,00 zł została przeznaczona na wykonanie stolarki okiennej, a 13 000,00 zł na przeszklenie taflami szkła ujętymi ołowiem dwóch witraży w prezbiterium XIV-wiecznego kościoła parafialnego w ramach kompleksowych prac konserwatorskich.  

  Ponadto kwota 20 000,00 zł została przeznaczoma na remont konserwatorski zabytkowego Kościoła św. Krzyża na cmentarzu w Głogówku. Przeprowadzono wyminę i konserwację elementów drewnianych i drewnianego poszycia gontowego, osuszenie oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe obektu. Prace objęły następujący zakres:

  -wymianę gontów pokrycia dachowego, sygnaturki, konserwację więźby dachowej,

  -osuszanie ścian, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i renowację ścian szachulcowych,

  -wymianę instalacji elektrycznej oraz montaż instalacji odgromowej,

  -montaż automatycznego systemu wykrywania pożaru.

 

 • W 2014 roku Fundacja przeznaczyła kwotę 10 100,00 zł na renowację jednego okna witrażowego w kaplicyŚw. Józefa w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku. Z kolei kwota 10 000,00 zł została przeznaczona na konserwację nawy bocznej w Kościele Parafialnym pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku. Dekorację malowideł ściennych i sztukaterii północnej nawy bocznej, w ramach pierwszego etapu prac.

 

 • W 2015 roku

a) Fundacja Glogovia uchwałą z dnia 1 czerwca 2015 r. przeznaczył kwotę 20 500 zł na konserwację okna witrażowego w kaplicy  Św. Kandydy w  kościele parafialnym pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku.

b)Fundacja Glogovia uchwałą z dnia 22 września 2015 r. Zarząd postanowił udzielić Parafii pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku wsparcia finansowego w wysokości 60.000,00 zł  na prace konserwatorskie w kaplicy św. Kandydy w przęśle północnej nawy bocznej, w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku.

 

 • W 2016 roku za pośrednictwem Fundacji Glogovia sfinansowano kompleksową konserwację okna witrażowego nad wejściem i okienek latarni w kaplicy św. Józefa znajdującej się w kościele parafialnym pw. św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku. Przeprowadzono renowację elementów drewnianych, przeołowiono szkła witrażowe, ponownie osadzono je w ramie, pomalowano ramy, dokonano montażu i obróbki całości. Koszt prac wyniósł 30 700. 00 zł.

 

 • W 2017 roku Fundacja sfinansowała: Renowację dwóch okien witrażowych w zachodniej części kościoła parafialnego pw. św. Bartłomieja Apostoła w kwocie 20 024,00 zł. Fundacja dofinansowała: wykonanie prac konserwatorskich w południowej nawie bocznej kościoła parafialnego pw. św. Bartłomieja Apostoła w kwocie 30 000,00 zł.

 

 • W roku 2018 Fundacja dofinansowała:
  wykonanie prac konserwatorskich w kaplicy św. Józefa w kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła w kwocie 35 000,00 zł.

 • W roku 2019 Fundacja dofinansowała:

  • prace renowacyjne w nawie południowej głogóweckiej kolegiaty – 30000,00 zł;
  • impregnacja gontów na kościele pw. Świętego Krzyża na głogóweckim cmentarzu – 3000,00 zł.
 • W roku 2020 Fundacja przeznaczyła 30000,00 zł na renowację w zakresie przęsła zachodniego Kolegiaty z ołtarzem: Opłakiwanie Chrystusa.

 • W roku 2021 Fundacja przeznaczyła 30000,00 zł na dofinansowanie prac remontowo – konserwatorskich w Kolegiacie.
 • W roku 2022 ze środków Fundacji dofinansowano konserwację trzech gotyckich rzeźb: NMP z Dzieciątkiem, św. Jana Chrzciciela oraz św. Jana Apostoła, w kwocie 20 000,00 zł, oraz sfinansowano druk książki autorstwa H. Młynarskiej pt. „Z dziejów głogóweckich sióstr boromeuszek 1856 – 1964” w kwocie 15 000,00 zł.

 

Do góry