Regulamin przyznawania przez Fundację Glogovia „Statuetki Św. Bartłomieja”

1. Podstawa prawna
Nagrodę przyznaje Fundacja Glogovia na podstawie § 6 Statutu Fundacji.

 

2. Wnioskowanie o przyznanie nagrody
Z wnioskami o przyznanie nagrody osobom fizycznym lub prawnym zasłużonym dla realizowanie celów Fundacji mogą występować:
- grupy osób fizycznych (co najmniej 50 osób),
- osoby prawne,
- stowarzyszenia,
- organizacje społeczne działające na terenie Gminy Głogówek.

 

3. Składanie wniosków o przyznanie nagrody
Wnioski składa się do Zarządu Fundacji Glogovia pod adresem:
Parafia pw. Świętego Bartłomieja Apostoła w Głogówku,
48-250 Głogówek, ul. Kościelna 2, w terminie do 20 października.
Wniosek winien zawierać:
- nazwę organizacji, stowarzyszenia lub imiona i nazwiska wnioskodawców,
- pisemne uzasadnienie, które cele Fundacji i w jaki sposób realizował kandydat do nagrody,

 

4. Kryteria przyznawania statuetki św. Bartłomieja
Nagroda może być przyznana osobom fizycznym lub prawnym, które w szczególny sposób przyczyniły się do realizacji następujących celów:
a) zachowania obiektów sakralnych Parafii Głogówek w możliwie najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń,
b) ratowania elementów obiektów sakralnych Parafii Głogówek przed dalszym postępującym zniszczeniem,
c) ochrony, konserwacji, restauracji i rekonstrukcji elementów obiektów sakralnych parafii Głogówek,
d) popieranie i promocja badań naukowych, analitycznych, porównawczych nad dziejami obiektów sakralnych Parafii Głogówek, zakonów i innych stowarzyszeń, oraz kultury religijnej ze szczególnym uwzględnieniem jej historycznej roli w życiu mieszkańców oraz w dziejach miasta Głogówka i okolic,
e) wspierania działań zmierzających do zachowania i utrwalenia świetności obiektów sakralnych Parafii Głogówek,
f) prowadzenie działalności i wspieranie inicjatyw dotyczących edukacji, kultury, sztuki i muzyki, w szczególności religijnej.

 

5. Nagrodę przyznaje Zarząd Fundacji Glogovia.

6. Uroczyste wręczenie nagrody odbywa się w Kościele Parafialnym pw. Świętego Bartłomieja w Głogówku w terminie ogłaszanym przez Proboszcza Parafii.

Do góry