Streszczenie działalności Zarządu Fundacji Glogovia za rok 2022

W roku 2022 Zarząd Fundacji odbył 4 protokołowane posiedzenia:
• 22 marca 2022 r. – przyjęto sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2021 r. oraz zapoznano z postępowaniem przed KRS dotyczącym zarejestrowania zmian w Statucie Fundacji.
• 30 czerwca 2022 r. – podjęto uchwały w sprawie uhonorowania Statuetkami św. Bartłomieja Apostoła panów: prof. Jarosława Adamowicza - dziekana ASP w Krakowie, Kamila Adamusa - doktoranta Uniwersytetu Opolskiego oraz Rafała Miczkę – dyrygenta i muzyka. Omówiono również sprawy dotyczące organizacji uroczystości wręczenia Statuetek św. Bartłomieja.
• 14 września 2022 r. – przedstawiono informację o środkach pozyskanych przez Fundację z 1% odpisu podatkowego oraz darowiznach celowych dotyczących dofinansowania dwóch publikacji: „Z dziejów głogóweckich sióstr boromeuszek 1856 – 1964” oraz „Kalejdoskop Głogówecki”. Z tytułu 1% odpisu podatkowego Fundacja pozyskała kwotę 27787,07 zł, a darowizny na wydawnictwa wyniosły 3860 zł (stan na 31 sierpnia 2022 r.).
• 29 listopada 2022 r. – omówiono stan finansów Fundacji i planowane wydatki. Saldo na dzień 28 listopada 2022 r. wynosiło 43 266,81 zł. Podjęto uchwałę w sprawie dofinansowania konserwacji trzech gotyckich rzeźb: NMP z Dzieciątkiem, św. Jana Chrzciciela oraz św. Jana Apostoła w kwocie 20 000,00 zł. Fundacja również sfinansuje druk książki autorstwa H. Młynarskiej pt. „Z dziejów głogóweckich sióstr boromeuszek 1856 – 1964” w wysokości 15 000,00 zł. Książka zostanie wydana pod patronatem Fundacji. W wymienionej kwocie znajdują się środki przekazane na konto Fundacji przez darczyńców prywatnych, Gminę Głogówek oraz inne środki

Fundacji.
Zarząd Fundacji Glogovia.
Ks. R. Kinder
Z. Łątka
A. Szała

Fundacja Glogovia dziękuje

Serdeczne podziękowania dla wszystkich wspierających Fundację Glogovia w realizacji jej statutowych celów.
Z tytułu przekazania 1% podatku, za 2021 r., na rzecz Fundacji wpłynęło 27 787,07 zł. Dodatkowo darczyńcy prywatni i instytucjonalni przekazali darowizny celowe w kwocie 10615,36 zł na dofinansowanie wydania dwóch książek: „Z dziejów głogóweckich sióstr boromeuszek 1856 – 1964” i „Kalejdoskop Głogówecki”. Otrzymaliśmy również 2000,00 zł darowizn, na realizację innych celów Fundacji. W roku 2022 przekazaliśmy 20 000,00 zł na konserwację gotyckich rzeźb z naszej kolegiaty oraz 15 000,00 zł na wydrukowanie książki autorstwa H. Młynarskiej pt. „Z dziejów głogóweckich sióstr boromeuszek 1856 – 1964”, która została wydana pod patronatem Fundacji.
Wyrażamy wyrazy szacunku i wdzięczność oraz serdecznie dziękujemy wszystkim Ofiarodawcom. Niech Bóg Wam błogosławi. Życzymy otwartości na dary naszego Pana Jezusa Chrystusa w Nowym 2023 Roku.

Zarząd Fundacji Glogovia.
Ks. Ryszard Kinder
Zbigniew Łątka
Andrzej Szała

Streszczenie działalności Zarządu Fundacji Glogovia za rok 2021

W roku 2021 Zarząd Fundacji odbył 5 protokołowanych posiedzeń:
• 25 marca 2021 r. – przyjęcie sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2020 r. oraz omówienie działalności Fundacji w sytuacji związanej z pandemią COVID – 19.
• 20 września 2021 r. – informacja o środkach pieniężnych zebranych z tytułu 1% podatku dochodowego oraz o innych darowiznach; podjęcie uchwały o przekazaniu kwoty 30000 zł na dofinansowanie prac remontowo - konserwatorskich w kolegiacie pw. św. Bartłomieja Apostoła; omówienie zamierzeń Fundacji do końca 2021 r.
• 24 listopada 2021 r. – zaproszeni goście zapoznali Zarząd z inicjatywami społecznymi z zakresu kultury i edukacji na terenie gminy Głogówek; Zarząd rozpatrzył wstępnie wniosek o dokonanie zmian w Statucie Fundacji dotyczących poszerzenia jej celów i sposobów działania.
• 8 grudnia 2021 r. – przyjęcie projektu zmian w statucie Fundacji; przyjęcie wniosku o wystąpienie do Kurii Biskupiej w Opolu o aprobatę proponowanych zmian w Statucie; zobowiązano sekretarza Fundacji do przygotowania wniosku do Kurii Biskupiej w Opolu o aprobatę projektowanych zmian.
• 18 grudnia 2021 r. – w związku z zaaprobowaniem przez Kurię Biskupią w Opolu propozycji zmian w Statucie, Zarząd podjął uchwałę „O zmianie Statutu Fundacji Glogovia” w §8 dodano cel pod literą g „prowadzenie działalności i wspieranie inicjatyw dotyczących edukacji, kultury, sztuki i muzyki w szczególności religijnej”, stosownie do powyższego celu zmieniono treść §9 w zakresie realizacji zadań statutowych; równocześnie zobowiązano sekretarza Fundacji do złożenia wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowanie uchwalonych zmian.
Po zmianach w Statucie Fundacja nadal nie będzie prowadziła działalności gospodarczej.

Zarząd Fundacji Glogovia.
Ks. R. Kinder
Z. Łątka
A. Szała

new nike football boots 2012 2017 - 002 - Nike Air Max 270 ESS Ανδρικά Παπούτσια Γκρι / Λευκό DM2462 | nike shox agile for men sale in america today show - CQ4227 - Buy now Jordan AIR JORDAN XXXV - 004
Do góry