Fundacja Glogovia dziękuje 2023

Serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom wspierającym Fundację Glogovia w realizacji jej statutowych celów.
W tym roku z tytułu przekazania 1,5% podatku, za 2022 r., na rzecz Fundacji wpłynęło 54160,10 zł. Przekazania podatku dokonali nie tylko mieszkańcy naszej gminy, lecz również osoby z wielu regionów Polski.
Dodatkowo darczyńcy prywatni i przedsiębiorcy przekazali darowizny celowe w kwocie 17000,00 zł na dofinansowanie wydania publikacji o Głogówku.
Wyrażamy wyrazy szacunku i wdzięczność wszystkim Ofiarodawcom. Niech Bóg Wam błogosławi.


Zarząd Fundacji Glogovia.
Ks. Ryszard Kinder
Zbigniew Łątka
Andrzej Szała

Streszczenie działalności Zarządu Fundacji Glogovia za rok 2022

W roku 2022 Zarząd Fundacji odbył 4 protokołowane posiedzenia:
• 22 marca 2022 r. – przyjęto sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2021 r. oraz zapoznano z postępowaniem przed KRS dotyczącym zarejestrowania zmian w Statucie Fundacji.
• 30 czerwca 2022 r. – podjęto uchwały w sprawie uhonorowania Statuetkami św. Bartłomieja Apostoła panów: prof. Jarosława Adamowicza - dziekana ASP w Krakowie, Kamila Adamusa - doktoranta Uniwersytetu Opolskiego oraz Rafała Miczkę – dyrygenta i muzyka. Omówiono również sprawy dotyczące organizacji uroczystości wręczenia Statuetek św. Bartłomieja.
• 14 września 2022 r. – przedstawiono informację o środkach pozyskanych przez Fundację z 1% odpisu podatkowego oraz darowiznach celowych dotyczących dofinansowania dwóch publikacji: „Z dziejów głogóweckich sióstr boromeuszek 1856 – 1964” oraz „Kalejdoskop Głogówecki”. Z tytułu 1% odpisu podatkowego Fundacja pozyskała kwotę 27787,07 zł, a darowizny na wydawnictwa wyniosły 3860 zł (stan na 31 sierpnia 2022 r.).
• 29 listopada 2022 r. – omówiono stan finansów Fundacji i planowane wydatki. Saldo na dzień 28 listopada 2022 r. wynosiło 43 266,81 zł. Podjęto uchwałę w sprawie dofinansowania konserwacji trzech gotyckich rzeźb: NMP z Dzieciątkiem, św. Jana Chrzciciela oraz św. Jana Apostoła w kwocie 20 000,00 zł. Fundacja również sfinansuje druk książki autorstwa H. Młynarskiej pt. „Z dziejów głogóweckich sióstr boromeuszek 1856 – 1964” w wysokości 15 000,00 zł. Książka zostanie wydana pod patronatem Fundacji. W wymienionej kwocie znajdują się środki przekazane na konto Fundacji przez darczyńców prywatnych, Gminę Głogówek oraz inne środki

Fundacji.
Zarząd Fundacji Glogovia.
Ks. R. Kinder
Z. Łątka
A. Szała

Fundacja Glogovia dziękuje

Serdeczne podziękowania dla wszystkich wspierających Fundację Glogovia w realizacji jej statutowych celów.
Z tytułu przekazania 1% podatku, za 2021 r., na rzecz Fundacji wpłynęło 27 787,07 zł. Dodatkowo darczyńcy prywatni i instytucjonalni przekazali darowizny celowe w kwocie 10615,36 zł na dofinansowanie wydania dwóch książek: „Z dziejów głogóweckich sióstr boromeuszek 1856 – 1964” i „Kalejdoskop Głogówecki”. Otrzymaliśmy również 2000,00 zł darowizn, na realizację innych celów Fundacji. W roku 2022 przekazaliśmy 20 000,00 zł na konserwację gotyckich rzeźb z naszej kolegiaty oraz 15 000,00 zł na wydrukowanie książki autorstwa H. Młynarskiej pt. „Z dziejów głogóweckich sióstr boromeuszek 1856 – 1964”, która została wydana pod patronatem Fundacji.
Wyrażamy wyrazy szacunku i wdzięczność oraz serdecznie dziękujemy wszystkim Ofiarodawcom. Niech Bóg Wam błogosławi. Życzymy otwartości na dary naszego Pana Jezusa Chrystusa w Nowym 2023 Roku.

Zarząd Fundacji Glogovia.
Ks. Ryszard Kinder
Zbigniew Łątka
Andrzej Szała

Do góry