Informacja o 1% podatku, który został przekazany Fundacji Glogovia za 2019 r.

Z tytułu przekazania 1% podatku na rzecz Fundacji Glogovia za 2019 r  wpłynęła kwota 25466,40 zł. Na tę kwotę składają się 17701,30 zł od 319 podatników, którzy wyrazili zgodę na przekazanie informacji o danych identyfikacyjnych, oraz 7765,10 zł od nie znanej liczby podatników, którzy nie wyrazili zgody na przekazanie tych informacji.  Cała kwota zostanie przekazana na dofinansowanie konserwacji w zakresie przęsła zachodniego naszej kolegiaty z ołtarzem: Opłakiwanie Chrystusa. Państwa społeczny wkład ma olbrzymie znaczenie przy pozyskiwaniu środków na prace konserwatorskie w ramach projektów kierowanych do różnego rodzaju instytucji przydzielających  fundusze. Wyrażamy wdzięczność i serdecznie dziękujemy wszystkim Ofiarodawcom zarówno tym z naszej gminy jaki i z terenów czasami  bardzo odległych od Głogówka. Niech Bóg Wam błogosławi.

Zarząd Fundacji Glogovia

Ks. R. Kinder

Z. Łątka

A. Szała

Streszczenie działalności merytorycznej Fundacji Glogovia w 2019 r.

20190928 104022

Zarząd Fundacji w roku 2019 odbył trzy protokołowane  posiedzenia:

  • 26 marca,
  • 2 sierpnia,
  • 18 października.

Posiedzenia Zarządu poświęcone były przygotowaniu sprawozdań merytorycznych i finansowych, podejmowaniu uchwał w sprawie finansowania i dofinansowywania zadań związanych z pracami konserwatorskimi w Głogóweckiej Kolegiacie oraz innych zabytkach parafialnych ( kościele pw. Świętego Krzyża),  planowaniu bieżących działań dotyczących  propagowania celów Fundacji oraz gromadzenia środków finansowych na realizację jej zadań statutowych.

Omówiono propozycję rozszerzenia działalności Fundacji. Proponowane kierunki to: praca z młodzieżą w zakresie edukacji muzycznej (warsztaty, koncerty), rekreacja młodzieży    i seniorów, działalność charytatywna (zbiórki na przeprowadzanie operacji, leczenie itp.).

Fundacja uczestniczyła w organizacji Festynu Parafialnego, który odbył się  20 czerwca, wydała kalendarz na rok 2020, przeprowadziła akcję promocyjną w prasie lokalnej.

W roku 2019 Fundacja dofinansowała:

  • prace renowacyjne w nawie południowej głogóweckiej kolegiaty – 30000,00 zł;
  • impregnacja gontów na kościele pw. Świętego Krzyża na głogóweckim cmentarzu – 3000,00 zł.

Odpis podatkowy (1%): porównanie lat 2016, 2017, 2018

pKRS s

 

Lp.

 

Urząd skarbowy

2016

2017

2018

Liczba podatinków

Kwota

Liczba podatników

Kwota

Liczba podatników

Kwota

1

Gdańsk

1

432,5

1

18,4

0

0

2

Gliwice

1

59,9

1

92,8

1

81,2

3

Głubczyce

5

65,4

1

11,6

3

52,5

4

Kędzierzyn - Koźle

13

591,8

16

715,6

10

778

5

Kluczbork

3

46,8

3

35,9

3

47,3

6

Kraków

2

239,1

2

283,25

3

485,6

7

Krapkowice

22

390,3

18

482,4

16

1491,4

8

Nowy Sącz

0

0

0

0

1

11

9

Nysa

2

45,2

3

77

2

27,7

10

Olesno

0

0

0

0

3

37,7

11

Opole

3

26,9

5

322

6

249,5

12

Oświęcim

0

0

0

0

1

44,5

13

Prudnik

481

27809,8

614

29414,6

484

25940,3

14

Racibórz

0

0

0

0

2

40,5

15

Rybnik

1

61

0

0

1

70,60

16

Strzelce Opolskie

1

11,3

1

13,4

3

131,8

17

Tarnowskie Góry

1

79,3

1

101,4

0

0

18

Warszawa

1

21,6

1

23,4

2

51,8

19

Wrocław

10

532,6

4

1080,9

8

1300,8

20

Zabrze

3

89,8

3

103,1

1

42,3

21

Zawiercie

0

0

1

10,4

1

0,5

Razem

550

30503,30

675

32786,15

551

30885,00

Stan konta na 2 sierpnia 2019 r.: 30885,00 (kwota 1% odpisu) + 4540,28 (środki  z 2018 r.) + 160,00 (wpłata EDK) = 35585,28 zł

Zarząd Fundacji wyraża serdeczne podziękowania wszystkimn ofiarodawcom.

Do góry