Streszczenie działalności Zarządu Fundacji Glogovia za rok 2022

W roku 2022 Zarząd Fundacji odbył 4 protokołowane posiedzenia:
• 22 marca 2022 r. – przyjęto sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2021 r. oraz zapoznano z postępowaniem przed KRS dotyczącym zarejestrowania zmian w Statucie Fundacji.
• 30 czerwca 2022 r. – podjęto uchwały w sprawie uhonorowania Statuetkami św. Bartłomieja Apostoła panów: prof. Jarosława Adamowicza - dziekana ASP w Krakowie, Kamila Adamusa - doktoranta Uniwersytetu Opolskiego oraz Rafała Miczkę – dyrygenta i muzyka. Omówiono również sprawy dotyczące organizacji uroczystości wręczenia Statuetek św. Bartłomieja.
• 14 września 2022 r. – przedstawiono informację o środkach pozyskanych przez Fundację z 1% odpisu podatkowego oraz darowiznach celowych dotyczących dofinansowania dwóch publikacji: „Z dziejów głogóweckich sióstr boromeuszek 1856 – 1964” oraz „Kalejdoskop Głogówecki”. Z tytułu 1% odpisu podatkowego Fundacja pozyskała kwotę 27787,07 zł, a darowizny na wydawnictwa wyniosły 3860 zł (stan na 31 sierpnia 2022 r.).
• 29 listopada 2022 r. – omówiono stan finansów Fundacji i planowane wydatki. Saldo na dzień 28 listopada 2022 r. wynosiło 43 266,81 zł. Podjęto uchwałę w sprawie dofinansowania konserwacji trzech gotyckich rzeźb: NMP z Dzieciątkiem, św. Jana Chrzciciela oraz św. Jana Apostoła w kwocie 20 000,00 zł. Fundacja również sfinansuje druk książki autorstwa H. Młynarskiej pt. „Z dziejów głogóweckich sióstr boromeuszek 1856 – 1964” w wysokości 15 000,00 zł. Książka zostanie wydana pod patronatem Fundacji. W wymienionej kwocie znajdują się środki przekazane na konto Fundacji przez darczyńców prywatnych, Gminę Głogówek oraz inne środki

Fundacji.
Zarząd Fundacji Glogovia.
Ks. R. Kinder
Z. Łątka
A. Szała

Do góry