Streszczenie działalności merytorycznej Fundacji Glogovia w 2019 r.

20190928 104022

Zarząd Fundacji w roku 2019 odbył trzy protokołowane  posiedzenia:

  • 26 marca,
  • 2 sierpnia,
  • 18 października.

Posiedzenia Zarządu poświęcone były przygotowaniu sprawozdań merytorycznych i finansowych, podejmowaniu uchwał w sprawie finansowania i dofinansowywania zadań związanych z pracami konserwatorskimi w Głogóweckiej Kolegiacie oraz innych zabytkach parafialnych ( kościele pw. Świętego Krzyża),  planowaniu bieżących działań dotyczących  propagowania celów Fundacji oraz gromadzenia środków finansowych na realizację jej zadań statutowych.

Omówiono propozycję rozszerzenia działalności Fundacji. Proponowane kierunki to: praca z młodzieżą w zakresie edukacji muzycznej (warsztaty, koncerty), rekreacja młodzieży    i seniorów, działalność charytatywna (zbiórki na przeprowadzanie operacji, leczenie itp.).

Fundacja uczestniczyła w organizacji Festynu Parafialnego, który odbył się  20 czerwca, wydała kalendarz na rok 2020, przeprowadziła akcję promocyjną w prasie lokalnej.

W roku 2019 Fundacja dofinansowała:

  • prace renowacyjne w nawie południowej głogóweckiej kolegiaty – 30000,00 zł;
  • impregnacja gontów na kościele pw. Świętego Krzyża na głogóweckim cmentarzu – 3000,00 zł.
air-jordan-4-retro-cement-x-new-era-chicago-bulls-sneaker-hook-up-hat | Maratón Valencia 2021 , Carreras populares - iron man nike dunks sale women sneakers clearance - Fea-kpiShops
Do góry