Informacja o 1% podatku, który został przekazany Fundacji Glogovia za 2020 r i o darowiznach w 2021 r.

Z tytułu przekazania 1% podatku za 2020 r  na rzecz Fundacji Glogovia wpłynęła kwota 32387,10 zł. Dodatkowo dwoje Darczyńców przekazało Fundacji kwotę 450 zł na realizację celów statutowych i remont wieży. Cała kwota zostanie przeznaczona na dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych prowadzonych w naszej kolegiacie. Wyrażamy wyrazy szacunku i wdzięczność oraz serdecznie dziękujemy wszystkim Ofiarodawcom. Niech Bóg Wam błogosławi.

Zarząd Fundacji Glogovia.

Ks. R. Kinder

Z. Łątka

A. Szała

 

Do góry