Fundacja Glogovia

Fundacja Glogovia składa serdeczne podziękowania za przekazanie daru pieniężnego (1% podatku) na odnowę zabytków sakralnych Parafii Głogówek. W roku 2010 z tego tytułu na konto Fundacji wpłynęła kwota 34291,96 zł. Jednoprocentowy odpis przekazało 563 podatników z rejonów urzędów skarbowych w Prudniku, Krapkowicach, Opolu, Kluczborka i Głubczyc. Fundacja w bieżącym roku przekazała ponad 30000,00 zł na remont kościoła na Glinianej Górce. Do końca roku planujemy jeszcze wesprzeć finansowo; kwotą 55000,00 zł - renowację ambony w kościele parafialnym oraz wykonanie dokumentacji remontowej kościoła na cmentarzu. Dziękujemy również Ofiarodawcom z Niemiec, Bankowi Spółdzielczemu oraz Gminie Głogówek za środki pieniężne na konserwację i renowację zabytków. Dzięki ofiarności osób prywatnych i instytucji nasze cenne zabytki odzyskują swoją dawną świetność. Wszystkim, którzy przyczyniają się do realizacji naszych celów statutowych, wyrazy szacunku i wdzięczności składa Zarząd Fundacji Glogovia.

Andrzej Szała

Ks. Ryszard Kinder
Zbigniew ŁątkaFundacja Glogovia została powołana w 2004 roku w celu ratowania, zabezpieczenia i przekazania w miarę w najlepszym stanie zabytków Parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku. Miasto nazywane Perłą Oposlkiej Ziemi może poszcycić się nie tylko licznymi kościołami i kaplicami, ale ogromną ilością obiektów ruchomych, pośród których na szczególną uwagę zasługują elementy gotyckie i barokowe freski Sebastiniego.

Dogodne warunki naturalne i sąsiedztwo Bramy Morawskiej spowodowały, że osadnictwo na terenie dzisiejszego Głogówka rozwijało się prawdopodobnie już w okresie środkowego paleolitu (100-40 tys. lat p.n.e.).

Pierwsza wzmianka o Głogówku pochodzi z 1076 r. Swoją nazwę zawdzięcza miasto rosnącym tu niegdyś w dużej ilości krzewom głogu. W drugiej połowie XIII w. Głogówek otrzymał prawo czynszowe. Od końca tego wieku do 1532 r. miasto było we władaniu Piastów.

Z 1284 r. pochodzi pierwsza wzmianka o istnieniu parafii w Głogówku. W 1378 r. książę Henryk ufundował w mieście kolegiatę. W 1532 r. Głogówek przeszedł pod panowanie króla czeskiego Ferdynanda I, a w 1562 r. został wydzierżawiony Oppersdorffom, którzy w 1593 r. nabyli miasto na własność i władali nim do 1810 r.

adidas calabasas cream factory san jose menu - GZ3194 - adidas Ultra Boost 2021 White Multicolor | licensed nike dunks online application - 554725 - 113 nike air jordan wolf grey 3 series black rims Mid White Black 2020 For Sale
Do góry