Statuetki 2017

Statuetka 2017

W dniu 6 września 2017 r., Zarząd Fundacji Glogovia wręczył kolejne statuetki św. Bartłomieja Apostoła „za szczególne zasługi dla zachowania, ochrony i restauracji zabytków sakralnych Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku”. W bieżącym roku statuetki otrzymali:

  • Marszałek Województwa Opolskiego Pan Andrzej Buła
  • Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku Pani Sybilla Strzała

Samorząd województwa opolskiego od 2006 r. wspiera realizację celów, dla realizacji, których Fundacja Glogovia została powołana, mianowicie: „zachowanie obiektów sakralnych Parafii Głogówek w możliwie najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń”. Bardzo się cieszymy, że władze samorządowe widzą potrzebę zachowania tego dziedzictwa, które jest nie tylko dziedzictwem kulturowym lecz również duchowym. Świątynie bowiem są centrami rozwoju duchowego mieszkańców, uświęcone przez stulecia modlitw tysięcy ludzi, którzy w ich murach szukają ratunku, pocieszenia, siły i natchnienia do dobrego i pięknego życia. Jesteśmy wdzięczni za to wsparcie, wyrażamy Panu Marszałkowi słowa uznania i podziękowania.

Bank Spółdzielczy w Głogówku jest instytucją finansową, która na trwale związała się z Gminą Głogówek. Oprócz działalności ściśle bankowej wspiera również różne inicjatywy kulturalne czy charytatywne. Bardzo się cieszymy, że od szeregu lat możemy liczyć na Państwa pomoc. Szczególne wyrazy szacunku    i wdzięczności kierujemy pod adresem Pani Prezes. Dzięki Pani zaangażowaniu mogliśmy skuteczniej realizować cele Fundacji Glogovia. Ta wspaniale odnowiona świątynia wiele zawdzięcza Państwa wsparciu. Chcemy dzisiaj złożyć Pani wyrazy szacunku i serdeczne podziękowania.

Do góry