Streszczenie działalności merytorycznej Fundacji Glogovia w 2018 r.

20190317

Zarząd Fundacji w roku 2018 odbył cztery posiedzenia:
• 15 marca,
• 28 maja,
• 5 sierpnia,
• 11 września.
Posiedzenia Zarządu poświęcone były przygotowaniu sprawozdań merytorycznych i finansowych, podejmowaniu uchwał w sprawie finansowania i dofinansowywania zadań związanych z pracami konserwatorskimi w Głogóweckiej Kolegiacie oraz innych zabytkach parafialnych, planowaniu bieżących działań dotyczących propagowania celów Fundacji oraz gromadzenia środków finansowych na realizację jej zadań statutowych.
Fundacja uczestniczyła w organizacji Festynu Parafialnego w dniu 31 maja, wydała kalendarz na rok 2019, przeprowadziła akcję promocyjną w prasie lokalnej. Warto podkreślić, że całość gromadzonych środków jest przekazywana na realizację celów statutowych. Wszystkie działania związane z funkcjonowaniem Fundacji są wykonywane nieodpłatnie przez członków Zarządu i osoby wspierające naszą działalność.

W roku 2018 Fundacja dofinansowała:
wykonanie prac konserwatorskich w kaplicy św. Józefa w kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła w kwocie 35 000,00 zł.

Odpis podatkowy w roku 2017 w porównaniu z 2016 r.

KRS s

Odpis podatkowy: porównanie 2016 i 217

 

Lp.

 

Urząd skarbowy

2016

2017

Liczba podatników

Kwota

Liczba podatników

Kwota

1

Prudnik

481

27809,8

614

29414,6

2

Kędzierzyn - Koźle

13

591,8

16

715,6

3

Wrocław

10

532,6

4

1080,9

4

Gdańsk

1

432,5

1

18,4

5

Krapkowice

22

390,3

18

482,4

6

Kraków

2

239,1

2

283,25

7

Zabrze

3

89,8

3

103,1

8

Tarnowskie Góry

1

79,3

1

101,4

9

Głubczyce

5

65,4

1

11,6

10

Rybnik

1

61

0

0

11

Gliwice

1

59,9

1

92,8

12

Kluczbork

3

46,8

3

35,9

13

Nysa

2

45,2

3

77

14

Opole

3

26,9

5

322

15

Warszawa

1

21,6

1

23,4

16

Strzelce Opolskie

1

11,3

1

13,4

17

Zawiercie

0

0

1

10,4

Razem

550

30503,30

675

32786,15

Stan konta na 1 sierpnia 2018 r.: 32786,15 (kwota 1% odpisu) + 6765,63 (środki pozostałe z 2017 r.) = 39551,78 zł

Sprawozdanie z działalności Fundacji Glogovia za rok 2017

IMG 0079

Fundacja Glogovia uczestniczyła w organizacji Festynu Parafialnego w dniu 15 czerwca 2017 r., a także w uroczystości wręczenia statuetek św. Bartłomieja Marszałkowi Województwa Opolskiego Panu Andrzejowi Bule oraz Prezesowi Banku Spółdzielczego w Głogówku ani Sybilli Strzała, która odbyła się 6 września 2017r.

Fundacja sfinansowała:

Renowację dwóch okien witrażowych w zachodniej części kościoła parafialnego pw. św. Bartłomieja Apostoła w kwocie 20 024,00 zł .

Fundacja dofinansowała:

wykonanie prac konserwatorskich w południowej nawie bocznej kościoła parafialnego pw. św. Bartłomieja Apostoła w kwocie 30 000,00 zł

 

Fundacja Glogovia

Fundacja Glogovia składa serdeczne podziękowania za przekazanie daru pieniężnego (1% podatku) na odnowę zabytków sakralnych Parafii Głogówek. W roku 2010 z tego tytułu na konto Fundacji wpłynęła kwota 34291,96 zł. Jednoprocentowy odpis przekazało 563 podatników z rejonów urzędów skarbowych w Prudniku, Krapkowicach, Opolu, Kluczborka i Głubczyc. Fundacja w bieżącym roku przekazała ponad 30000,00 zł na remont kościoła na Glinianej Górce. Do końca roku planujemy jeszcze wesprzeć finansowo; kwotą 55000,00 zł - renowację ambony w kościele parafialnym oraz wykonanie dokumentacji remontowej kościoła na cmentarzu. Dziękujemy również Ofiarodawcom z Niemiec, Bankowi Spółdzielczemu oraz Gminie Głogówek za środki pieniężne na konserwację i renowację zabytków. Dzięki ofiarności osób prywatnych i instytucji nasze cenne zabytki odzyskują swoją dawną świetność. Wszystkim, którzy przyczyniają się do realizacji naszych celów statutowych, wyrazy szacunku i wdzięczności składa Zarząd Fundacji Glogovia.

Andrzej Szała

Ks. Ryszard Kinder
Zbigniew ŁątkaFundacja Glogovia została powołana w 2004 roku w celu ratowania, zabezpieczenia i przekazania w miarę w najlepszym stanie zabytków Parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku. Miasto nazywane Perłą Oposlkiej Ziemi może poszcycić się nie tylko licznymi kościołami i kaplicami, ale ogromną ilością obiektów ruchomych, pośród których na szczególną uwagę zasługują elementy gotyckie i barokowe freski Sebastiniego.

Dogodne warunki naturalne i sąsiedztwo Bramy Morawskiej spowodowały, że osadnictwo na terenie dzisiejszego Głogówka rozwijało się prawdopodobnie już w okresie środkowego paleolitu (100-40 tys. lat p.n.e.).

Pierwsza wzmianka o Głogówku pochodzi z 1076 r. Swoją nazwę zawdzięcza miasto rosnącym tu niegdyś w dużej ilości krzewom głogu. W drugiej połowie XIII w. Głogówek otrzymał prawo czynszowe. Od końca tego wieku do 1532 r. miasto było we władaniu Piastów.

Z 1284 r. pochodzi pierwsza wzmianka o istnieniu parafii w Głogówku. W 1378 r. książę Henryk ufundował w mieście kolegiatę. W 1532 r. Głogówek przeszedł pod panowanie króla czeskiego Ferdynanda I, a w 1562 r. został wydzierżawiony Oppersdorffom, którzy w 1593 r. nabyli miasto na własność i władali nim do 1810 r.

Do góry