Streszczenie działalności merytorycznej Fundacji Glogovia w 2018 r.

20190317

Zarząd Fundacji w roku 2018 odbył cztery posiedzenia:
• 15 marca,
• 28 maja,
• 5 sierpnia,
• 11 września.
Posiedzenia Zarządu poświęcone były przygotowaniu sprawozdań merytorycznych i finansowych, podejmowaniu uchwał w sprawie finansowania i dofinansowywania zadań związanych z pracami konserwatorskimi w Głogóweckiej Kolegiacie oraz innych zabytkach parafialnych, planowaniu bieżących działań dotyczących propagowania celów Fundacji oraz gromadzenia środków finansowych na realizację jej zadań statutowych.
Fundacja uczestniczyła w organizacji Festynu Parafialnego w dniu 31 maja, wydała kalendarz na rok 2019, przeprowadziła akcję promocyjną w prasie lokalnej. Warto podkreślić, że całość gromadzonych środków jest przekazywana na realizację celów statutowych. Wszystkie działania związane z funkcjonowaniem Fundacji są wykonywane nieodpłatnie przez członków Zarządu i osoby wspierające naszą działalność.

W roku 2018 Fundacja dofinansowała:
wykonanie prac konserwatorskich w kaplicy św. Józefa w kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła w kwocie 35 000,00 zł.

Odpis podatkowy w roku 2017 w porównaniu z 2016 r.

KRS s

Odpis podatkowy: porównanie 2016 i 217

 

Lp.

 

Urząd skarbowy

2016

2017

Liczba podatników

Kwota

Liczba podatników

Kwota

1

Prudnik

481

27809,8

614

29414,6

2

Kędzierzyn - Koźle

13

591,8

16

715,6

3

Wrocław

10

532,6

4

1080,9

4

Gdańsk

1

432,5

1

18,4

5

Krapkowice

22

390,3

18

482,4

6

Kraków

2

239,1

2

283,25

7

Zabrze

3

89,8

3

103,1

8

Tarnowskie Góry

1

79,3

1

101,4

9

Głubczyce

5

65,4

1

11,6

10

Rybnik

1

61

0

0

11

Gliwice

1

59,9

1

92,8

12

Kluczbork

3

46,8

3

35,9

13

Nysa

2

45,2

3

77

14

Opole

3

26,9

5

322

15

Warszawa

1

21,6

1

23,4

16

Strzelce Opolskie

1

11,3

1

13,4

17

Zawiercie

0

0

1

10,4

Razem

550

30503,30

675

32786,15

Stan konta na 1 sierpnia 2018 r.: 32786,15 (kwota 1% odpisu) + 6765,63 (środki pozostałe z 2017 r.) = 39551,78 zł

Sprawozdanie z działalności Fundacji Glogovia za rok 2017

IMG 0079

Fundacja Glogovia uczestniczyła w organizacji Festynu Parafialnego w dniu 15 czerwca 2017 r., a także w uroczystości wręczenia statuetek św. Bartłomieja Marszałkowi Województwa Opolskiego Panu Andrzejowi Bule oraz Prezesowi Banku Spółdzielczego w Głogówku ani Sybilli Strzała, która odbyła się 6 września 2017r.

Fundacja sfinansowała:

Renowację dwóch okien witrażowych w zachodniej części kościoła parafialnego pw. św. Bartłomieja Apostoła w kwocie 20 024,00 zł .

Fundacja dofinansowała:

wykonanie prac konserwatorskich w południowej nawie bocznej kościoła parafialnego pw. św. Bartłomieja Apostoła w kwocie 30 000,00 zł

 

Statuetki 2017

Statuetka 2017

W dniu 6 września 2017 r., Zarząd Fundacji Glogovia wręczył kolejne statuetki św. Bartłomieja Apostoła „za szczególne zasługi dla zachowania, ochrony i restauracji zabytków sakralnych Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku”. W bieżącym roku statuetki otrzymali:

  • Marszałek Województwa Opolskiego Pan Andrzej Buła
  • Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku Pani Sybilla Strzała

Samorząd województwa opolskiego od 2006 r. wspiera realizację celów, dla realizacji, których Fundacja Glogovia została powołana, mianowicie: „zachowanie obiektów sakralnych Parafii Głogówek w możliwie najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń”. Bardzo się cieszymy, że władze samorządowe widzą potrzebę zachowania tego dziedzictwa, które jest nie tylko dziedzictwem kulturowym lecz również duchowym. Świątynie bowiem są centrami rozwoju duchowego mieszkańców, uświęcone przez stulecia modlitw tysięcy ludzi, którzy w ich murach szukają ratunku, pocieszenia, siły i natchnienia do dobrego i pięknego życia. Jesteśmy wdzięczni za to wsparcie, wyrażamy Panu Marszałkowi słowa uznania i podziękowania.

Bank Spółdzielczy w Głogówku jest instytucją finansową, która na trwale związała się z Gminą Głogówek. Oprócz działalności ściśle bankowej wspiera również różne inicjatywy kulturalne czy charytatywne. Bardzo się cieszymy, że od szeregu lat możemy liczyć na Państwa pomoc. Szczególne wyrazy szacunku    i wdzięczności kierujemy pod adresem Pani Prezes. Dzięki Pani zaangażowaniu mogliśmy skuteczniej realizować cele Fundacji Glogovia. Ta wspaniale odnowiona świątynia wiele zawdzięcza Państwa wsparciu. Chcemy dzisiaj złożyć Pani wyrazy szacunku i serdeczne podziękowania.

Do góry