Streszczenie działalności merytorycznej Fundacji Glogovia w 2018 r.

20190317

Zarząd Fundacji w roku 2018 odbył cztery posiedzenia:
• 15 marca,
• 28 maja,
• 5 sierpnia,
• 11 września.
Posiedzenia Zarządu poświęcone były przygotowaniu sprawozdań merytorycznych i finansowych, podejmowaniu uchwał w sprawie finansowania i dofinansowywania zadań związanych z pracami konserwatorskimi w Głogóweckiej Kolegiacie oraz innych zabytkach parafialnych, planowaniu bieżących działań dotyczących propagowania celów Fundacji oraz gromadzenia środków finansowych na realizację jej zadań statutowych.
Fundacja uczestniczyła w organizacji Festynu Parafialnego w dniu 31 maja, wydała kalendarz na rok 2019, przeprowadziła akcję promocyjną w prasie lokalnej. Warto podkreślić, że całość gromadzonych środków jest przekazywana na realizację celów statutowych. Wszystkie działania związane z funkcjonowaniem Fundacji są wykonywane nieodpłatnie przez członków Zarządu i osoby wspierające naszą działalność.

W roku 2018 Fundacja dofinansowała:
wykonanie prac konserwatorskich w kaplicy św. Józefa w kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła w kwocie 35 000,00 zł.

Odpis podatkowy w roku 2017 w porównaniu z 2016 r.

KRS s

Odpis podatkowy: porównanie 2016 i 217

 

Lp.

 

Urząd skarbowy

2016

2017

Liczba podatników

Kwota

Liczba podatników

Kwota

1

Prudnik

481

27809,8

614

29414,6

2

Kędzierzyn - Koźle

13

591,8

16

715,6

3

Wrocław

10

532,6

4

1080,9

4

Gdańsk

1

432,5

1

18,4

5

Krapkowice

22

390,3

18

482,4

6

Kraków

2

239,1

2

283,25

7

Zabrze

3

89,8

3

103,1

8

Tarnowskie Góry

1

79,3

1

101,4

9

Głubczyce

5

65,4

1

11,6

10

Rybnik

1

61

0

0

11

Gliwice

1

59,9

1

92,8

12

Kluczbork

3

46,8

3

35,9

13

Nysa

2

45,2

3

77

14

Opole

3

26,9

5

322

15

Warszawa

1

21,6

1

23,4

16

Strzelce Opolskie

1

11,3

1

13,4

17

Zawiercie

0

0

1

10,4

Razem

550

30503,30

675

32786,15

Stan konta na 1 sierpnia 2018 r.: 32786,15 (kwota 1% odpisu) + 6765,63 (środki pozostałe z 2017 r.) = 39551,78 zł

Sprawozdanie z działalności Fundacji Glogovia za rok 2017

IMG 0079

Fundacja Glogovia uczestniczyła w organizacji Festynu Parafialnego w dniu 15 czerwca 2017 r., a także w uroczystości wręczenia statuetek św. Bartłomieja Marszałkowi Województwa Opolskiego Panu Andrzejowi Bule oraz Prezesowi Banku Spółdzielczego w Głogówku ani Sybilli Strzała, która odbyła się 6 września 2017r.

Fundacja sfinansowała:

Renowację dwóch okien witrażowych w zachodniej części kościoła parafialnego pw. św. Bartłomieja Apostoła w kwocie 20 024,00 zł .

Fundacja dofinansowała:

wykonanie prac konserwatorskich w południowej nawie bocznej kościoła parafialnego pw. św. Bartłomieja Apostoła w kwocie 30 000,00 zł

 

Sprawozdanie z działalności Fundacji Glogovia za rok 2016

 20160927 103711

Fundacja Glogovia od 12 lat realizuje swoje cele statutowe - a w szczególności najważniejszy, jakim jest „zachowanie obiektów sakralnych parafii Głogówek, w jak najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń” - dzięki ofiarodawcom indywidualnymi instytucjonalnym. Głównym źródłem dochodów Fundacji jest 1%. odpis podatkowy. Za rok 2015, z tytułu tego odpisu od 390 podatników, na konto Fundacji wpłynęło łącznie 15155,10 zł. Darczyńcy to w zdecydowanej większości mieszkańcy naszej gminy (Urząd Skarbowy Prudnik – 347. ofiarodawców). Otrzymaliśmy również wpłaty od osób z rejonów innych urzędów skarbowych, takich jak: Gdańsk, Głubczyce, Kędzierzyn – Koźle, Kluczbork, Krapkowice, Kraków, Nysa, Opole, Strzelce Opolskie, Trzebnica, Wrocław, Zabrze. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne podziękowania i wyrazy szacunku za wsparcie jakiego nam udzielają. Chcemy również wyrazić naszą wdzięczność Bankowi Spółdzielczemu w Głogówku, który od szeregu lat przekazuje Fundacji Glogovia fundusze w formie darowizn.

W 2016 za pośrednictwem Fundacji Glogovia sfinansowano kompleksową konserwację okna witrażowego nad wejściem połudiowym i okienek latarni w kaplicy św. Józefa znajdującej się w kościele parafialnym pw. św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku. Przeprowadzono renowację elementów drewnianych, przeołowiono szkła witrażowe, ponownie osadzono je w ramie, pomalowano ramy, dokonano montażu i obróbki całości. Koszt prac wyniósł 30 700 zł.

Szanowni darczyńcy: Fundacja Glogovia może realizować społecznie akceptowalne cele jedynie dzięki wsparciu ofiarodawców indywidualnych instytucjonalnych. Jeszcze raz składamy wyrazy wdzięczności.

Do góry